REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on Askolan kunnan henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

 

1. Rekisterin nimi ja rekisterinpitäjä

Visit Askola -sivuston asiakas- ja markkinointirekisteri

Rekisteriä ylläpitää

Askolan kunta, Askolantie 30, 07500 Askola

+358 (019) 5291 00

[email protected]

Y-9000162-0

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Hallintojohtaja Tuija Saloranta,

[email protected]

P. 040 719 5069

3. Henkilötietojen käsittelytarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito matkailu- ja sidosryhmiin,

yhteistyösuhteen ylläpito ja markkinointi matkailusta kiinnostuneille.

Visit Askola voi käyttää henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolain sallimin tavoin.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon eikä luovuteta kolmansille osapuolille.


4. Rekisterin tietosisältö

Tallennamme asiakassuhteeseen liittyen ainoastaan tiedot, joihin kuuluu henkilön  yksilöity nimi sekä yhteystiedot; sähköposti ja puhelinnumero.

Rekisteriin tallennettavia tietoja yhteistyökumppanien ja palveluntuottajien osalta ovat: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio/yhdistys,

yhteystiedot, some ja kotisivutiedot,toimiala sekä kuvien julkaisuun liittyvä lupamenettely.

Tietoja päivitetään säännöllisesti.

 

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan mm. yhteystietolomakkeilla lähetetyistä viesteistä, puhelimitse, sähköpostitse, kotisivuilta ja muista tilanteista esim. asiakastilaisuudet, joissa tietoja voidaan luovuttaa ja se on asianmukaista sekä perusteltua. Yhteystietoja voidaan täydentää tarvittaessa esim. uusilla palveluntuottajilla Visit Askola -sivustoa kehitettäessä.

 

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta tai siirretä EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietoja voidaan julkaista siltä osin, kuin on erikseen sovittu.

 

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti ja tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii ja vastaa siitä, että kriittiset tiedot käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden tai projektiin kuuluvien ihmisten kanssa, joiden kanssa on erikseen sovittu.

 

8. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheen korjaamista tai täydennystä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti Askolan kunta, Tuija Saloranta, Askolantie 30, 07500 Askola tai [email protected] . Tarvittaessa pyynnön esittäjän on voitava todistaa henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa henkilölle 30 päivän kuluessa.

 

9. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

 

10. Evästeet

Evästeellä tarkoitetaan pientä tiedostoa, jonka verkkosivusto varastoi vierailijan tietokoneelle ja jonka vierailijan selain tarjoaa verkkosivulle vierailijan vieraillessa sivustolla. Käytämme Visit Askola -sivustolla ainoastaan sellaisia evästeitä, joiden avulla voimme parantaa ja kehittää käyttäjäkokemusta.

Voit poistaa evästeet käytöstä tai asettaa evästeille hälytyksen selaimen asetuksista.

 Takaisin alkuun